Hvis du har fået en årsomvurdering (fx ved nybyggeri eller ombygning) i 2018, kan du klage til Skatteankestyrelsen. Skatteankestyrelsen skal modtage din klage senest den 1. juli 2019.

Fristen for at klage over 2014, 2015, 2016 og 2017 er overskredet.

Send din klage til Skatteankestyrelsen

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter