Den grønne check er ikke en egentlig check, men et beløb, der automatisk bliver regnet med på din forskudsopgørelse. Beløbet afhænger af din indkomst og af hvor mange børn, du har.

  • Årligt beløb for pensionister: 900 i 2019 (930 kr. i 2018).
  • Årligt beløb for andre over 18 år: 525 kr. i 2019 (765 kr. i 2018).
  • Årligt beløb for pensionister for hvert barn, dog højst for to børn: 210 kr. i 2019 (215 kr. i 2018).
  • Årligt beløb for andre over 18 år for hvert barn, dog højst for to børn: 145 kr. i 2019 (175 kr. i 2018).
  • 280 kr.: Beløb du får ekstra om året, hvis du tjener mindre end 237.100 kr. i 2019 (232.000 kr. i 2018).

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter