Den grønne check er ikke en egentlig check, men et beløb, der automatisk bliver regnet med på din forskudsopgørelse. Beløbet afhænger af din indkomst og af hvor mange børn, du har.

 • Årligt beløb for pensionister: 875 kr. i 2021 (875 kr. i 2020).
 • Årligt beløb for andre over 18 år: 525 kr. i 2021 (525 kr. i 2020).
 • Årligt beløb for pensionister for hvert barn, dog højst for 2 børn: 200 kr. i 2021 (200 kr. i 2020).
 • Årligt beløb for andre over 18 år for hvert barn, dog højst for 2 børn: 120 kr. i 2021 (120 kr. i 2020).
 • 280 kr.: Beløb du får ekstra om året, hvis du tjener mindre end 247.900 kr. i 2021 (242.400 kr. i 2020).

Du skal være fuldt skattepligtig (eller grænsegænger) den første dag i indkomståret, og ved indkomstårets udløb være fyldt 18 år, for at få den grønne check.

Betaler du skat efter forskerordningen, får du ikke en grøn check.

Beløbet aftrappes med 7,5 procent af den del af topskattegrundlaget, der overstiger 424.700 kr. i 2021 (414.700 kr. i 2020) - efter am-bidrag på 8 procent er trukket fra. 

Tjener du over 436.367 kr. i 2021 (426.367 kr. i 2020) - efter am-bidrag er trukket fra - får du derfor ikke længere grøn check.

Beløbet aftrappes med 7,5 procent af den del af topskattegrundlaget, der overstiger 424.700 kr. i 2021 (414.700 kr. i 2020) - efter am-bidrag på 8 procent er trukket fra. 

Tjener du over 431.700 kr. i 2021 (421.700 kr. i 2020) - efter am-bidrag er trukket fra - får du derfor ikke længere grøn check.

Der er følgende betingelser for at få grøn check for sine børn:

 1. Personen skal være fuldt skattepligtig (gælder også grænsegængere) den første dag i indkomståret
 2. Barnet skal være under 18 år ved indkomstårets udløb.
 3. Barnet skal være født senest den første dag i indkomståret.
 4. Barnet skal opholde sig her i landet den første dag i indkomståret, med mindre der er tale om et kortvarigt ophold i udlandet. Opholdsbetingelsen er dog også opfyldt, hvis barnet midlertidigt opholder sig i udlandet som led i et uddannelsesforløb, der har til formål at forbedre barnets muligheder for at klare sig under fortsat ophold her i landet.
 5. Barnet må ikke have indgået ægteskab.
 6. Barnet må ikke være anbragt udenfor hjemmet, være optaget i en døgnforanstaltning eller i øvrigt forsørges af offentlige midler.
 7. Personer, der har valgt beskatning efter forskerordningen, kan ikke få supplerende grøn check.

For personer med høje indkomster sker der en aftrapning af den supplerende grønne check. Aftrapningen sker med 7,5 procent af indkomster over 436.367 kr. i 2021 (426.367 kr. i 2020) - efter am-bidrag er trukket fra.

Beløbet er fuldt aftrappet ved indkomster på 439.034 kr. i 2021 (429.034 kr. i 2020) ved 1 barn (efter am-bidrag er trukket fra).

For personer med høje indkomster sker der en aftrapning af den supplerende grønne check. Aftrapningen sker med 7,5 procent af indkomster over 431.700 kr. i 2021 (421.700 kr. i 2020) - efter am-bidrag er trukket fra.

Beløbet er fuldt aftrappet ved indkomster på 433.300 kr. i 2021 (423.300 kr. i 2020) ved 1 barn (efter am-bidrag er trukket fra).

Som udgangspunkt indregnes den i forskudsopgørelsen hos barnets mor. Dog indregnes den hos: 

 1. Faderen, hvis det kun er ham, der har forældremyndigheden over barnet.
 2. Faderen, hvis barnet bor hos ham - uafhængigt af, hvem der har forældremyndigheden.
 3. Plejeforældre, jf. § 78 i lov om social service.

 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.