Du kan få fradrag for gaver, bidrag og donationer til velgørende organisationer, foreninger, fonde, stiftelser, institutioner og religiøse samfund, som er godkendt af SKAT.

  • Du kan højst få fradrag for 15.900 kr. i 2018 (15.600 kr. i 2017).
  • Du får automatisk dit fradrag, hvis du har givet foreningen dit cpr-nr.
  • Du kan få fradrag for både små og store beløb.
  • Fradragets værdi er ca. 27 %, så hvis du giver 100 kr., sparer du ca. 27 kr. i skat.
  • Du får ikke fradrag for kontingenter og varekøb.
  • Du får fradrag for alle beløb, hvis du giver gaver til forskning.

Se liste over godkendte foreninger

Se indberettede gaver

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.