Du kan kun undtagelsesvis trække udgifter fra til øvrige lønmodtagerudgifter (fx mad, tøj eller arbejdsværelse), selv om de også har tilknytning til dit arbejde.

  • Der er ikke fradrag for de første 6.200 kr. i 2019 (6.100 kr. i 2018).

Skriv dine udgifter udover bundgrænsen på din årsopgørelse, rubrik 58

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter