Alle, der har am-bidragspligtig løn eller overskud af virksomhed, får automatisk et beskæftigelsesfradrag:

  • Beskæftigelsesfradraget er på 10,10 % og kan højst være 37.200 kr. i 2019 (9,50 % og 34.300 kr. i 2018).

Alle, der har am-bidragspligtig løn eller overskud af virksomhed får også automatisk et jobfradrag:

  • Jobfradraget er på 3,75 % af indkomsten over 191.600 kr. og kan højst være 2.100 kr. i 2019 (2,50 %, 187.500 kr. og 1.400 kr. i 2018).

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter