Alle, der har am-bidragspligtig løn eller overskud af virksomhed, får automatisk et beskæftigelsesfradrag:

  • Beskæftigelsesfradraget er på 10,50 % og kan højst være 39.400 kr. i 2020 (10,10 % og 37.200 kr. i 2019).

Alle, der har am-bidragspligtig løn eller overskud af virksomhed får også automatisk et jobfradrag:

  • Jobfradraget er på 4,50 % af indkomsten over 195.800 kr. og kan højst være 2.600 kr. i 2020 (3,75 %, 191.600 kr. og 2.100 kr. i 2019).

Beskæftigelses- og jobfradraget beregnes som en procentdel af din indkomst. Der er dog en grænse for, hvor store fradrag du kan få.

Beskæftigelsesfradrag
År Sats Fradrag er højst Beløb, du mindst skal tjene for at få fuldt fradrag
2019 10,10 % 37.200 kr. 368.317 kr.
2020 10,50 % 39.400 kr. 375.238 kr.

Jobfradrag
År Sats Fradrag er højst Beløb, du mindst skal tjene for at få fuldt fradrag
2019 3,75 % af indkomst over 191.600 kr. 2.100 kr. 247.600 kr.
2020 4,50 % af indkomst over 195.800 kr. 2.600 kr. 253.578 kr.

Fradragene beregnes automatisk af din løn (inklusive am-bidrag) eller fx overskud af din virksomhed.

I 2020 er beskæftigelsesfradraget til enlige forsørgere, som har ret til og modtager ekstra børnetilskud efter børnetilskudsloven, på højst 22.900 kr. (22.400 kr. i 2019). 

Hvis du bliver enlig forsørger

Skattestyrelsen får automatisk besked fra Udbetaling Danmark, hvis du bliver enlig forsørger, så du får automatisk det ekstra fradrag. Udbetaling Danmark orienterer os en gang i kvartalet. Når vi har fået besked om, at du er enlig forsørger, får du automatisk en ny forskudsopgørelse.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.