Du kan få håndværkerfradrag (servicefradrag) for udvalgte serviceydelser og håndværksydelser, som er udført i hjemmet eller fritidsboligen. Se nedenfor hvilke ydelser der giver fradrag. Som noget nyt kan du få fradrag for installation af tyverialarmer.

Håndværkerfradrag for 2018 skal være betalt senest 28. februar 2019. Fradraget skal indberettes i TastSelv senest 1. maj 2019.

Serviceydelser giver fradrag på op til 6.100 kr. pr. person i 2019 (6.000 kr. i 2018).

Håndværksydelser giver fradrag på op til 12.200 kr. pr. person i 2019 (12.000 kr. i 2018).

Husk

  • Du kan kun få fradrag for arbejdsløn inklusive moms (ikke for materialer).
  • Du skal betale elektronisk fx med dankort, MobilePay, netbank (ikke med kontanter).
  • Husk at gemme din dokumentation for det udførte arbejde.
  • Fradragets værdi er ca. 26 %. Så hvis dit håndværkerfradrag er 3.000 kr., sparer du ca. 780 kr. i skat.

Frist

For at få fradrag i 2018 for arbejde udført i 2018, skal arbejdet være betalt senest den 28. februar 2019.

Betales det senere, får du fradraget i det indkomstår, hvor det er betalt.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter