Du skal hvert år selvangive dine indkomster og fradrag. I nogle tilfælde får du en automatisk årsopgørelse, og i andre tilfælde skal du selv udfylde en selvangivelse for at få en korrekt årsopgørelse. I langt de fleste tilfælde kan du selvangive ved at logge på.

Log på og se din årsopgørelse/selvangivelse

I ganske få tilfælde kan du ikke selvangive på TastSelv, og her skal du sende selvangivelsesblanketterne til os.

Hvis du er tilmeldt Digital Post, får du ikke selvangivelsesblanketterne mv. fra os i papirform. Du kan finde blanketterne på skat.dk/blanketterborger.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter