Når du er fuldt skattepligtig i Danmark, skal du oplyse alle indkomster og fradrag, uanset om de kommer fra Danmark eller udlandet.

Udenlandsk indkomst kan fx være:

 • Løn for arbejde udført i udlandet (se afsnittet "Du bor i Danmark og arbejder i udlandet")
 • Pension
 • Honorarer
 • Renteindtægter og -udgifter
 • Værdipapirer
 • Formue
 • Ejendom, herunder lejeindtægter.

Når du får løn fra en udenlandsk arbejdsgiver, men fysisk udfører arbejdet i Danmark, skal lønnen kun beskattes her. Denne løn skal derfor oplyses på det danske oplysningsskema (tidligere selvangivelse) i rubrik 1015.

Når du er logget på, skal du vælge Ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet. Nederst under Udenlandsk indkomst svarer du ja til, at du har udenlandsk indkomst, og trykker Fortsæt. Så får du adgang til at oplyse din udenlandske indkomst.

Når du bor i Danmark, men arbejder eller har arbejdet i udlandet, skal du oplyse indkomsten i TastSelv under Udenlandsk indkomst.

Når du bor i Danmark men arbejder i udlandet

Når du får pension fra udlandet, bliver det ikke automatisk indberettet til os. Du skal derfor selv indberette det på dit oplysningsskema for udenlandsk indkomst. Du vælger det land pensionen kommer fra, og herefter hvilken type pension du modtager. Der findes tre typer pension:

 • Social pension, fx folkepension, førtidspension, ATP
 • Privat pension, fx pension der er optjent under et ansættelsesforhold, eller indbetalt privat i en bank/et forsikringsselskab.
 • Offentlig pension, fx når du har været ansat ved det offentlige, herunder tjenestemandspension.

Se i skatteguiden til udenlandsk indkomst, hvordan din udenlandske pension beskattes.

De fleste udenlandske aktieudbytter bliver automatisk indberettet til os af bankerne, hvis aktierne ligger i dansk depot, og der er en dobbeltbeskatningsaftale med landet.

Hvis dine udenlandske aktier ligger i et udenlandsk depot, skal du selv indberette udbyttet og den betalte udbytteskat på oplysningsskemaet for udenlandsk indkomst.

Hvis der ikke er en aftale med landet (fx Frankrig og Spanien), eller der ikke er en fastsat procent for, hvad kildelandet må indeholde i udbytteskat (fx Grønland og Malaysia), så kan de danske banker ikke indberette det for dig, og du skal derfor selv indberette det på oplysningsskemaet for udenlandsk indkomst.

Du får fradrag for den udbytteskat, som er betalt i udlandet, dog højst det beløb som kildelandet har ret til at beskatte med efter dobbeltbeskatningsaftalen. Har kildelandet opkrævet mere skat, end de har ret til, kan du tilbagesøge den for meget betalte udbytteskat i kildelandet.

Ejer du en ejendom i udlandet, skal du betale dansk ejendomsværdiskat efter danske regler, men får et nedslag for den skat, som du har betalt i udlandet.

Ejendommen skal registreres på samme vilkår som danske ejendomme, hvilket betyder, at du skal indberette 3 ejendomsværdier til os. Disse ejendomsværdier er:

 • Ejendomsværdi pr. 1. oktober i indkomståret
 • Ejendomsværdi pr. 1. januar 2001 + 5 %
 • Ejendomsværdi pr. 1. januar 2002

Der beregnes kun ejendomsværdiskat af den laveste af disse tre værdier.

Du kan læse mere om ejendomsværdiskat af udenlandske ejendomme her:

Ejendomsværdiskat af udenlandske ejendomme

Hvis du udlejer din udenlandske ejendom, skal du oplyse et eventuelt overskud af udlejning på oplysningsskemaet for udenlandsk indkomst, rubrik 401-498. Formueværdien af ejendommen i indkomståret oplyses også her.

Læs om køb og salg af fast ejendom i udlandet:

Du køber en fritidsbolig i udlandet

Salg af bolig i udlandet

Oplysningspligt

Når du bor i Danmark, har du pligt til at oplyse om den formue, du har i udlandet. Det kan fx være udenlandsk ejendom, konti/depoter, værdipapirer mv., som du skal skrive i dit oplysningsskema.

Hjælp til at oplyse udenlands forhold

Erklæringspligt

Har du en livs- og pensionsforsikring mv. i udlandet, skal du give os besked om det. Det gør du ved at sende erklæring L - blanket 49.020. Se vejledning på blanketten.

Vi modtager nu automatisk oplysninger om konti og værdipapirer i udenlandsk depot. Derfor er erklæringspligten pr. den 31/12-2018 ophævet for konti og depoter i udlandet (tidligere erklæring K og V - blanket 49.021, 49.022 og 49.023).

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.