Arbejdsmarkedsbidrag (am-bidrag) er en skat på 8 %, som du betaler af alt løn.

Din arbejdsgiver trækker am-bidraget af din løn efter, at ATP og eget pensionsbidrag er fratrukket, men før den øvrige skat trækkes.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter