Når du bor i Danmark, skal du som udgangspunkt betale skat til Danmark af udbetalinger fra en udenlandsk pensionsordning. Skatten afhænger dog af, om der er en dobbeltbeskatningsaftale med det pågældende land, og pensionstypen kan også have betydning.

Pension fra udlandet kommer ikke automatisk med på oplysningsskemaet. Vær derfor opmærksom på, at du selv skal skrive det på dit oplysningsskema for udenlandsk indkomst. Der findes tre typer pension:

  • Social pension, fx folkepension, førtidspension, ATP
  • Privat pension, fx pension der er optjent under et ansættelsesforhold, eller indbetalt privat i en bank/et forsikringsselskab.
  • Offentlig pension, fx når du har været ansat ved det offentlige, herunder tjenestemandspension.

Brug vores skatteguide til udenlandsk indkomst til at se, hvordan din udenlandske pension beskattes.

Skatteguide for udenlandsk indkomst

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter