• Din alder afgør, hvor meget du må indbetale på din aldersopsparing uden betaling af afgift.
  • Indtil 5 år før din folkepensionsalder kan du indbetale op til 5.300 kr. i 2020 (2019: 5.200 kr.).
  • Hvis du har 5 år eller mindre til folkepensionsalder, eller hvis du er folkepensionist, kan du indbetale op til 50.200 kr. i 2020 (2019: 48.000 kr.). Vær opmærksom på, at der gælder særlige forhold ved udbetaling fra anden pensionsordning. 
  • Du kan ikke få fradrag for dine indbetalinger.
  • Du betaler automatisk 15,3 % i skat af renter (afkast) ligesom ved andre pensionstyper.
  • Du skal ikke betale skat eller afgift af din aldersopsparing, når du får den udbetalt ved pensionsalderen.
  • Hvis du får din aldersopsparing udbetalt før pensionsalderen, skal du betale en afgift på 20 %.

Ret forskudsopgørelsen, felt 347

Hvis du indbetaler mere end 5.300 kr. i 2020 (2019: 5.200 kr.), skal du betale 20 % i afgift af den del, der overstiger 5.300 kr. i 2020 (2019: 5.200 kr.). Afgiften bliver automatisk opkrævet.

Afgiften nedsættes automatisk til 4 %, hvis du overfører det for meget indbetalte beløb til en fradragsberettiget pensionsordning (fx en ratepension) året efter.

Det beløb, du overfører til den fradragsberettigede pensionsordning, kan du fradrage i det indkomstår, hvor du oprindelig indbetalte beløbet på din aldersopsparing.

Hvis du har 5 år eller mindre til folkepensionsalder, eller hvis du er folkepensionist medfører udbetaling fra anden pensionsordning såkaldt diskvalifikation.

Det betyder, at du ikke kan indbetale det høje beløb i året efter det indkomstår, hvor du første gang har fået udbetaling fra anden pensionsordning.

Hvis din indbetaling alligevel overstiger den lave bundgrænse (5.300 kr. i 2020), skal du betale 40% i afgift af den del af indbetalingen, som overstiger bundgrænsen.

Dog nedsættes afgiften automatisk til 4 %, hvis du overfører det for meget indbetalte beløb til en fradragsberettiget pensionsordning året efter, fx ratepension.

Beregning af 40 % i afgift kan tidligst ske for indkomståret 2020.

Eksempel

I indkomståret 2018 får Lars udbetalt 2.000 kr. fra en anden pensionsordning, og på det tidspunkt har Lars tre år til sin folkepensionsalder.

I indkomståret 2019 indbetaler Lars 10.000 kr. på sin aldersopsparing, og i år 2020 indbetaler han 15.000 kr. på sin aldersopsparing.

I indkomståret 2019 skal Lars betale 20 % i afgift af 4.800 (10.000 - 5.200), svarende til 960 kr.

I indkomståret 2020 skal Lars betale 40 % i afgift af 9.700 (15.000 - 5.300), svarende til 3.880 kr. Dette år bliver Lars første gang ramt af reglen om 40 % afgift.

Lars vælger dog at overføre de 9.700 kr. til sin ratepension, og derfor skal han i stedet for betale 4 % i afgift af 9.700 kr., svarende til 388 kr.

Hvis du har en arbejdsgiveradministreret aldersopsparing, har din arbejdsgiver givet fradrag i din løn for indbetalingen.

Indbetalingen er altså ikke fradragsberettiget, og derfor indgår den ved opgørelse af din skattepligtige indkomst. På årsopgørelsen indgår beløbet i rubrik 347.

Forskudsopgørelsen

Hvis indbetalingen overstiger det afgiftsfrie beløb, er det vigtigt, at indbetalingen indgår i din forskudsopgørelse. Indbetalingen før reduktion af det afgiftsfrie beløb skal skrives i forskudsopgørelsen, felt 347. Så vil du løbende betale den rigtige afgift.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.