Dato for udgivelse
03 Nov 2016 10:57
Til
Importører mv
Sagsnummer
16-1640725
Ved spørgsmål, kontakt
Skattecentre med toldopgaver
Resumé

Der er kommet nye krav i forbindelse med Bindende Tariferings Oplysninger (BTO).


Nye Krav

  • En BTO er nu også bindende for indehaveren, se artikel 33, stk. 2, jf. EU-Toldkodeks nr. 952/2013.
  • I forbindelse med import af varer, der er omfattet af en BTO, skal referencenummeret på BTO'en anføres i importangivelsen, se artikel 20 i Gennemførelses forordning 2015/2447.

Hvornår - Hvordan

Pr. 14. november 2016, skal BTO referencenummeret angives i importangivelsen i rubrik 44.2 med certifikatkoden C626, efterfulgt af det pågældende BTO-nummer. Formatet er indtil videre "DK-journalnummer".

Det forventes at formatet ændres, når EU-Toldkodeks er fuldt ud implementeret. 

Hvilke BTO'er er omfattet

Pligten til at angive BTO referencenummeret gælder for alle, der importerer varer omfattet af en BTO-afgørelse, uanset udstedelsestidspunktet for BTO'en.  

Kontrol af BTO anvendelsen

SKAT kontrollerer anvendelsen af de udstedte BTO'er, jf. Gennemførelses forordningen artikel 21, stk. 7.

 

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter