Er din virksomhed momsregistreret, kan du på visse betingelser få moms betalt i EU tilbage.

Søg om at få tilbagebetalt moms (momsrefusion)

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter