Afhængigt af din køretøjstype kan der være andre afgifter, du skal betale.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

Fik du svar på dine spørgsmål?