Afhængigt af din køretøjstype kan der være andre afgifter, du skal betale.

Du skal betale privatbenyttelsesafgift, hvis du har en varebil, der vejer op til fire tons, er registreret første gang efter den 2. juni 1998, og er registreret til 'godstransport privat' eller 'godstransport privat/erhverv'.

Hvis du ejer en dieseldrevet personbil eller en dieseldrevet varebil med en tilladt totalvægt på op til 3.500 kg, og bilen ikke er udstyret med et godkendt partikelfilter, skal du betale et årligt partikeludledningstillæg.

Du kan finde satserne for partikeludledningstillæg på siden Alt om bilbeskatning (skm.dk) i enten vægtafgiftsloven (hvis du betaler vægtafgift) eller i brændstofforbrugsafgiftsloven (hvis du betaler grøn ejerafgift). Alternativt kan du bruge vores afgiftsberegner.

Hvis du ejer en varebil registreret første gang inden 18. marts 2009 med en tilladt totalvægt på op til 3.500 kg og uden et godkendt partikelfilter, skal du betale partikeludledningstillægget fra 2017 og frem.

Hvis din bil har et godkendt partikelfilter

Hvis din bil har et godkendt fabriks- eller eftermonteret partikelfilter, men du alligevel bliver opkrævet partikeludledningsafgift, kan du bede den forhandler eller importør, som har solgt dig bilen, om at udfylde og indsende Blanket 21.049 (Erklæring om partikelfilter) til os i Motorstyrelsen.

Når vi har modtaget blanketten, sletter vi partikeludledningstillægget og retter oplysningerne i Motorregistret.

Hvis du har et køretøj, der kører på diesel eller gas, skal du betale udligningsafgift.

Udligningsafgiften korrigerer for forskellen i afgiften på benzin- og dieselolie. Når afgiften på benzin sættes op, sættes udligningsafgiften også op. Når afgiften på diesel sættes op, sættes udligningsafgiften omvendt ned.

Du kan finde de aktuelle satser på siden Alt om bilbeskatning (skm.dk)

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.