Du skal betale en løbende afgift af køretøjer på danske nummerplader. Afgiften afhænger af køretøjet og bliver opkrævet forud.

Find oplysninger om afgifter på et køretøj

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

Fik du svar på dine spørgsmål?

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter