Du kan ikke trække momsen fra, når du køber (eller lejer) og bruger din varebil. Du kan nøjes med at betale halv privatbenyttelsesafgift, hvis du opfylder en række betingelser.

  • Din arbejdsgiver forlanger, at du stiller bil til rådighed. Det skal stå i en særskilt skriftlig aftale eller i din ansættelsesaftale.
  • Det er nødvendigt, at du bruger en varevogn. Er du ansat på kontor eller arbejder som fx ejendomsmægler, har du normalt ikke behov for at køre i en varebil.
  • Der skal være et reelt behov for at køre for din arbejdsgiver.

Du skal ikke betale skat, når du kører privat i din egen bil. Din arbejdsgiver kan give dig skattefri godtgørelser, eller du kan få fradrag for de kilometer, du kører for din arbejdsgiver.

Opfylder du betingelserne for halvering af privatbenyttelsesafgiften, kan du ændre anvendelsen af din varevogn i Motorregistret.

  1. Log på Motorregistret.
  2. Vælg Registrering og Skift anvendelse på vare- og lastbil.
  3. Søg køretøj via registreringsnummer eller stelnummer.
  4. Lås køretøj op med RAK-koder eller kontroltal fra registreringsattesten.
  5. Vælg Art og Anvendelse.
  6. Vælg Næste.
  7. Vælg Godkend registrering.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.