Du kan ikke trække momsen fra, når du køber (eller lejer) og bruger din varebil. Du kan nøjes med at betale halv privatbenyttelsesafgift, hvis du opfylder en række betingelser.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter