Du kan købe prøvemærker, hvis du har et særligt formål med at køre uden nummerplader. Det kræver dog, at køretøjet ikke er registreret.

  • Pris: 100 kr. pr. dag fra kl. 00-23.59 (inkl. ansvarsforsikring)
  • Leveringstid: 3-4 hverdage

Log på Motorregistret med NemID

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter