Dato for udgivelse
04 Oct 2016 17:12
Til
Virksomheder beskæftiget med import og eksport
Sagsnummer
16-1472937
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

4 nye tariferingsforordninger


Kommissionen har d 28 september vedtaget 4 gennemførselsforordninger

Forordning 1758/16 om tarifering af "huskespil" under KN-kode 9504 40 00

Forordning 1759/16 om tarifering af "stilleskrue" under KN-kode 7318 15 90

Forordning 1760/16 om tarifering af "seddelfordeler" under KN-kode 8472 90 70

Forordning 1761/16 om tarifering af videoinspektionskamera under varekode 8525 80 91

Forordningerne er offentliggjort  i EU-Tidende  L 269  af 4. oktober og træder i kraft d 24 oktober 2016.

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af de vedtagne foranstaltninger. BTO'er, der påvirkes, kan dog fortsat benyttes i en periode efter offentliggørelsen på 3 måneder, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter