Dato for udgivelse
25 Aug 2016 10:22
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
16-1196770
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Nye tariferingsforordninger for position 8443, 9403 og 9503


Kommissionen har den 20. juli 2016 vedtaget gennemførelsesforordning nr. 2016/1211 om tarifering af en hængekøje med stativ under KN-kode 9403 60 90.

Forordningen er offentliggjort i EU-Tidende L199 af 26. juli 2016 og træder i kraft den 15. august 2016.

Kommissionen har den 26. juli 2016 vedtaget gennemførelsesforordning nr. 2016/1320 om tarifering af måtte og speciel pen i sæt til detailsalg under KN-kode 9503 00 70.

Forordningen er offentliggjort i EU-Tidende L209 af 3. august 2016 og træder i kraft den 23. august 2016.

Kommissionen har den 26. juli 2016 vedtaget gennemførelsesforordning nr. 2016/1321 om tarifering af hængekøje med ramme under KN-kode 9403 20 80.

Forordningen er offentliggjort i EU-Tidende L209 af 3. august 2016 og træder i kraft den 23. august 2016.

Kommissionen har den 5. august 2016 vedtaget gennemførelsesforordning nr. 2016/1354 om tarifering af en tonerkassette under KN-kode 8443 99 90.

Forordningen er offentliggjort i EU-Tidende L215 af 10. august 2016 og træder i kraft den 25. august 2016.

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af de vedtagne foranstaltninger. BTO'er, der påvirkes, kan dog fortsat benyttes i en periode efter offentliggørelsen på 3 måneder, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

Venlig hilsen

Tariferingscentret

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter