Dato for udgivelse
17 Aug 2016 10:24
Til
Importører mv
Sagsnummer
15-2771665
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/388 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af rør af duktilt støbejern (også kendt som kuglegrafitstøbejern) med oprindelse i Indien.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/1369 offentliggjort i EU-tidende L 217 af 12. august 2016 ændret gennemførelsesforordning (EU) 2016/388 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af rør af duktilt støbejern (også kendt som kuglegrafitstøbejern) (toldtariffens pos. 7303 00 10 10 og 7303 00 90 10) med oprindelse i Indien (IN).

I artikel 2 i gennemførelsesforordning (EU) 2016/388 om endelig antidumpingtold blev der anført, at beløb, for hvilke der er stillet sikkerhed ud over de kombinerede satser for antidumpingtolden og udligningstolden, skulle frigives. Ordlyden af artikel 2 har skabt forvirring og det er derfor nødvendigt med en præcisering.

For så vidt angår ændring af forordning henvises til teksten i (EU) 2016/1369.

Forordningen trådte i kraft den 13. august 2016.