Dato for udgivelse
05 Aug 2016 13:45
Til
Importører mv
Sagsnummer
16-0178637
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse koldvalsede flade produkter af stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Den Russiske Føderation.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/1328 offentliggjort i EU-tidende L 210 af 4. august 2016 indført en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse koldvalsede flade produkter af stål (toldtariffens pos. ex 7209 15 00, 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99, ex 7209 25 00, 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7209 23 30, ex 7211 23 80, ex 7211 29 00, 7225 50 80 og 7226 92 00) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) og Den Russiske Føderation (RU).

For så vidt angår den endelige antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told henvises til teksten i (EU) 2016/1328.

Forordningen træder i kraft den 5. august 2016.