Dato for udgivelse
21 Jul 2016 11:53
Til
Importører mv
Sagsnummer
09-075438
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 102/2012 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af tovværk og kabler af stål med oprindelse i bl.a. Folkerepublikken Kina, som blev udvidet til at omfatte importen af tovværk og kabler af stål afsendt fra bl.a. Republikken Korea, uanset om varen er angivet med oprindelse i Republikken Korea eller ej.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/1167 offentliggjort i EU-tidende L 193 af 19. juli 2016 ændret gennemførelsesforordning (EU) nr. 102/2012 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af tovværk og kabler af stål (toldtariffens pos. 7312 10 81 13, 7312 10 83 13, 7312 10 85 13, 7312 10 89 13 og 7312 10 98 13) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN), som blev udvidet til at omfatte importen af tovværk og kabler af stål afsendt fra bl.a. Republikken Korea (KR), uanset om varen er angivet med oprindelse i Republikken Korea eller ej.

For så vidt angår ændring af forordning henvises til teksten i (EU) 2016/1167.

Forordningen trådte i kraft den 20. juli 2016.