Dato for udgivelse
15 Jul 2016 07:37
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
16-0938642
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Tariferingsforordning for pos. 3824.


Kommissionen har den 8. juli 2016 vedtaget gennemførelsesforordning nr. 2016/1140 om tarifering af varmeplaster og varmebælte til smertelindring under KN-kode 3824 90 96.

Forordningen er offentliggjort i EU-Tidende L189 af 14. juli 2016 og træder i kraft den 3. august 2016.

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af de vedtagne foranstaltninger. BTO'er, der påvirkes, kan dog fortsat benyttes i en periode efter offentliggørelsen på 3 måneder, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

Venlig hilsen

Tariferingscentret

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter