Dato for udgivelse
05 Jul 2016 07:48
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
16-0844007
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Tariferingsforordning for pos. 1212.


Kommissionen har den 16. juni 2016 vedtaget gennemførelsesforordning nr. 2016/996 om tarifering af et pulver af tørrede blade fra moringatræet under KN-kode 1212 99 95 i den kombinerede nomenklatur.

Forordningen er offentliggjort i EU-Tidende L164 af 22. juni 2015 og træder i kraft den 12. juli 2016.

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af den vedtagne foranstaltning. BTO'er, der påvirkes, kan dog fortsat benyttes i en periode efter offentliggørelsen på 3 måneder, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

Venlig hilsen

Tariferingscentret

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter