Dato for udgivelse
01 Jul 2016 09:45
Til
Importører mv.
Sagsnummer
13-0081161
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1238/2013 og gennemførelsesafgørelse 2013/707/EU vedr. antidumping- og antisubsidieproceduren på importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina


Kommissionen har ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1060, offentliggjort i EU-Tidende L 173 af 30. juni 2016 ændret gennemførelsesafgørelse 2013/707/EU om bekræftelse af godtagelse af et tilsagn afgivet i forbindelse med antidumpingproceduren og antisubsidieproceduren vedrørende importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina (CN) i de endelige foranstaltningers anvendelsesperiode.

Bilaget til gennemførelsesafgørelse 2013/707/EU ændres.

For så vidt angår ændringen af bilaget henvises til teksten i gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1060.

Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/1054, offentliggjort i EU-Tidende L 173 af 30. juni 2016 ændret gennemførelsesforordning (EU) nr. 1238/2013 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina (CN) og Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1239/2013 om indførelse af en endelig udligningstold på fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina (CN).

Bilaget I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 1238/2013 og bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 12392013 ændres.

For så vidt angår ændringen af bilaget henvises til teksten i gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1054.

Forordningen træder i kraft 1. juli 2016