Dato for udgivelse
04 Jan 2017 10:43
Til
Nyhedsbrev til virksomheder
Sagsnummer
16-0474655
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

.Offentliggørelse af toldkontingenter og toldsuspensioner med virkning fra 1. januar 2017.


Toldkontingenter og toldsuspensioner, der er gældende fra 1. januar 2017 er offentliggjort i EU-tidende L 360 af den 30. december 2016:

  • Rådets forordning (EU) nr. 2389/2016 af den 19. december 2016 om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter samt 
  • Rådets forordning (EU) nr. 2390/2016 af den 19. december 2016 om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter.