Indhold

Dette afsnit handler om den toldkontrol og toldbehandling, som Toldstyrelsen udfører på befordringsmidler og personer ved deres ankomst til Danmark.

Afsnittet indeholder:

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter