Dato for udgivelse
02 Jun 2016 13:35
Til
Importører mv
Sagsnummer
16-0151791
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
02.06.2016
7607 11 19 10-90 Udgår og erstattes af:
7607 11 19 ----I andre tilfælde:
10 -----Af tykkelse 0,008 mm og derover, men ikke over 0,018 mm, i ruller af bredde ikke over 650 mm 7,5%
30 -----Af en tykkelse på mindst 0,007 mm og mindre end 0,008 mm, også udglødet 7,5%
40 ----- Af en tykkelse på mindst 0,008 mm og højst 0,018 mm, i ruller af en bredde på over 650 mm, også udglødet 7,5%
50 -----Af en tykkelse på mindst 0,018 mm og mindre end 0,021 mm, også udglødet 7,5%
95 -----I andre tilfælde 7,5%
7607 11 90 40-90 Udgår og erstattes af:
7607 11 90 ---Af tykkelse 0,021 mm og derover, men ikke over 0,2 mm:
----Aluminiumfolie i ruller:
- af renhed på 99,99 vægtprocent
- af tykkelse 0,021 mm og derover, men ikke over 0,2 mm
- af bredde 500 mm
- med et overfladeoxidlag af tykkelse 3-4 nm
- og med kubisk tekstur på over 95 %:
45 -----Af en tykkelse på mindst 0,021 mm og højst 0,045 mm, i ruller af en vægt på over 10 kg, også udglødet, når de præsenteres med mindst to lag 7,5%
55 ----- Andre varer 7,5%
60 ----- Glat aluminiumsfolie med følgende egenskaber:
- et aluminiumsindhold på mindst 99,98 %
- en tykkelse på mindst 0,070 mm og højst 0,125 mm
- med kubisk tekstur
af den art der bruges til højspændingsætsning
7,5%
70 -----Folie af en legering af aluminium og magnesium:
— i ruller
— af tykkelse på 0,14 mm eller derover,
— af bredde på 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50 mm eller 356 mm
— af trækstyrke på 285 N/mm² eller derover og
— en brudforlængelse på 1% eller derover
— og med indhold af:
— aluminium på 93,3 vægtprocent eller derover,
— magnesium på 0,8 vægtprocent eller derover, men ikke over 5 vægtprocent, og
— andre grundstoffer udgør ikke over 1,8 vægtprocent
7,5%
----Andre varer:
80 -----Af en tykkelse på mindst 0,021 mm og højst 0,045 mm, i ruller af en vægt på over 10 kg, også udglødet, når de præsenteres med mindst to lag 7,5%
85 -----Andre varer 7,5%

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 4 (september 2016) som forventes udsendt ultimo august 2016.