Danske virksomheder, som enten er det ultimative moderselskab eller stedfortrædende moderselskab i en koncern omfattet af land for land-rapporteringspligt, skal indberette til Skattestyrelsen. Dette krav skyldes den internationale aftale om automatisk udveksling af land for land-rapporter, som Danmark har været en del af siden 2016.

For English version of the text click here

Rapporten skal indberettes digitalt til Skattestyrelsen i fast xml-filformat efter OECD's anvisninger.

Find hjælp i Skattestyrelsens indberetningsvejledning til land for land-rapportering samt vejledning til xml-filformat (oecd.org), som også er en vejledning til de land for land-rapporteringspligtige virksomheder.

Indberet

Indberet ved at logge på TastSelv Erhverv > Skat > Land for land (CbC).

For indsendelse af tilkendegivelsen om land for land-rapportering se afsnit Tilkendegiv land for land-rapport.

Nyt indberetningsskema fra 4. februar 2021

OECD har udgivet et nyt indberetningsskema til CbC-rapportering. Det betyder at du, fra den 4. februar 2021 skal benytte det nye CbC 2.0-skema, når du indberetter. Det gælder også indberetninger for tidligere år samt rettelser og sletninger af tidligere indberetninger.

Til og med den 4. januar 2021 skal du fortsat bruge det nuværende CbC 1.0.1-skema.  Fra den 5. januar 2021 til den 3. februar 2021 vil der være lukket for indberetninger.

Som indberetter skal du være opmærksom på, at der i det nye CbC 2.0-skema er enkelte tilføjelser i indberetningsformatet, som du skal ændre. I ReportingEntity er der tilføjet et ReportingPeriod-element, hvor start- og sluttidspunkt for perioden skal oplyses. Derudover er der tilføjet flere valgfrie elementer, som det anbefales at udfylde.

Læs mere om det nye CbC 2.0-skema i OECD’s CbC 2.0 User Guide (oecd.org) eller i Skattestyrelsens CbC Indberetningsvejledning.

Danske virksomheder, der er del af en multinational koncern med en konsolideret omsætning på 5,6 mia. kr. eller mere i et indkomstår, skal tilkendegive over for Skattestyrelsen, hvilket koncernselskab der har pligt til at indgive en land for land-rapport for det efterfølgende indkomstår, inden udløbet af dette indkomstår. Det følger af skattekontrollovens § 3 B, stk. 14.

Tilkendegiv land for land-rapport ved at logge på TastSelv Erhverv > Skat > Land for land (CbC).

Find hjælp til at tilkendegive om Land for land i Skattestyrelsens Tilkendegivelsesvejledning for land for land-rapportering.

Inden for en sambeskatning er det kun administrationsselskabet, der skal tilkendegive om land for land-rapportering på vegne af hele sambeskatningskredsen.