Passiv forædling er en særlig procedure, der indebærer, at EU-varer kan eksporteres midlertidigt fra EU's toldområde med henblik på forarbejdning eller reparation uden for EU's toldområde, hvorefter varerne kan genindføres og overgå til fri omsætning i EU's toldområde med fuldstændig eller delvis fritagelse for told og afgifter.

Anvendelse af proceduren for passiv forædling forudsætter, at der er udstedt en bevilling til formålet.

Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Formål og lovgrundlag (F.A.26.1)
  • Former for passiv forædling (F.A.26.2)
  • Bevilling til passiv forædling (F.A.26.3)
  • Ækvivalens (F.A.26.4)
  • Hel eller delvis toldfritagelse (F.A.26.5)
  • Forpligtelser ved procedurens anvendelse (F.A.26.6)
  • Standardiseret informationsudveksling - oplysningsskema INF 2 (F.A.26.7)
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv. (F.A.26.8)

Overgangsbestemmelser

Hvis varer inden den 1. maj 2016 er henført under proceduren for passiv forædling, og proceduren ikke er afsluttet inden denne dato, skal proceduren afsluttes i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i forordning (EØF) nr. 2913/92 og forordning (EØF) nr. 2454/93. Der henvises til afsnit F.A.18 Passiv forædling i den juridiske vejledning 2016-1.

Se GF artikel 349

Se også

Se også afsnit F.A.19 om de fælles regler for bevillinger til særlige procedurer.