Dato for udgivelse
10 May 2016 11:39
Til
Virksomheder beskæftiget med import og eksport
Sagsnummer
16-0623438
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Nye tariferingsforordninger: Monitorarm, hobbydrivhus, smartphonedockingstation, mixer/analog til digital konverter/forforstærker, bærbar batterifrevet apparat til optagelse og lagring af videobilleder, limpistol og veksel- til jævnstrømsadapter


Kommissionen har den 19 april 2016 vedtaget gennemførselsforordning nr 2016/613 vedrørende tarifering af monitorarm under 7616 99 90.

Kommissionen har den 19 april 2016 vedtaget gennemførselsforordning nr 2016/614 vedrørende tarifering af hobbydrivhus under 7326 90 98.

Kommissionen har den 19 april 2016 vedtaget gennemførselsforordning nr 2016/615 vedrørende tarifering af smartphonedockingstation under 8537 10 99.

Forordningerne er offentliggjort i EU-Tidende L105 af 21 april 2016 og træder i kraft 11 maj 2016

Kommissionen har den 26 april 2016 vedtaget gennemførselsforordning nr 2016/663 vedrørende tarifering af mixer/analog-digital konverter/forforstærker under 8543 70 90.

Kommissionen har den 26 april 2016 vedtaget gennemførselsforordning nr 2016/664 vedrørende tarifering af bærbar batteridrevet apparat til optagelse og lagring af videobilleder under 8525 80 99.

Kommissionen har den 26 april 2016 vedtaget gennemførselsforordning nr 2016/665 vedrørende tarifering af limpistol under 8419 89 98.

Kommissionen har den 26 april 2016 vedtaget gennemførselsforordning nr 2016/666 vedrørende tarifering af veksel- til jævnstrømsadapter under 8504 40 82.

Forordningen er offentliggjort i EU-Tidende L115 af 29 april 2016 og træder i kraft 19 maj 2016

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af den vedtagne foranstaltning. BTO'er, der påvirkes af den nye tariferingsforordning, kan dog fortsat benyttes i en periode på 3 måneder efter offentliggørelsen, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

Med venlig hilsen

Tariferingscentret

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter