Dato for udgivelse
03 May 2016 11:38
Til
Importører mv
Sagsnummer
16-0151791
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
28.02.2016
7318 12 90 11-99     Udgår og erstattes af:
7318 12 90 ---I andre tilfælde:
10 ----Til anvendelse i visse typer af luftfartøjer 3,7%
90 ----I andre tilfælde 3,7%
01.04.2016
0709 99 90 70      Udgår

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 3 (juli 2016) som forventes udsendt ultimo juni 2016.