Blanketnr.
19.066
Formål med blanketten

Blanketten bruges ved ansøgning om henstand med betaling af den skyldige afgift, såfremt tilladelsen ikke er givet i et enkelt tilfælde (DPO).

Hvis du sender blanketten som en vedhæftet fil i en mail til Toldstyrelsen, skal filen først gemmes på din egen computer, før filen vedhæftes mailen.

Blanketten sendes til: Told-EUTK-Bevilling@toldst.dk

PDF-udgave

Hent blanket 19.066

Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.