Blanketnr.
12.026
Formål med blanketten

Dokumentation til en mundtlig toldangivelse om midlertidig import.

Når en mundtlig toldangivelse betragtes som en ansøgning om bevilling til midlertidig import i overensstemmelse med KDF 2015/2446, artikel 163, skal klarereren fremlægge dokumentation som fastsat i dette bilag.

PDF-udgave

Hent blanket   12.026

Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.