Dato for udgivelse
23 Mar 2016 14:34
Til
Importører mv
Sagsnummer
16-0151791
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen.

Toldtarif Varebeskrivelse
19.03.2016
7303 00 10 10     Tekst ændret til:
--Af duktilt støbejern (også kendt som kuglegrafitstøbejern), undtagen duktile støbejernsrør uden indvendig eller udvendig coating
7303 00 90 10

Tekst ændret til:
--Af duktilt støbejern (også kendt som kuglegrafitstøbejern), undtagen duktile støbejernsrør uden indvendig eller udvendig coating

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 3 (juli 2016) som forventes udsendt ultimo juni 2016.