Dato for udgivelse
21 Mar 2016 10:59
Til
Importører mv
Sagsnummer
15-2771665
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en endelig antidumping-/udligningstold på importen af rør af duktilt støbejern (også kendt som kuglegrafitstøbejern) med oprindelse i Indien.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/387 offentliggjort i EU-tidende L 73 af 18. marts 2016 indført en endelig udligningstold på importen af rør af duktilt støbejern (også kendt som kuglegrafitstøbejern)(toldtariffens pos. 7303 00 10 10 og 7303 00 90 10) med oprindelse i Indien (IN).

For så vidt angår den endelige udligningstold henvises til teksten i (EU) 2016/387.

Forordningen trådte i kraft den 19. marts 2016.

Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/388 offentliggjort i EU-tidende L 73 af 18. marts 2016 indført en endelig antidumpingtold på importen af rør af duktilt støbejern (også kendt som kuglegrafitstøbejern)(toldtariffens pos. 7303 00 10 10 og 7303 00 90 10) med oprindelse i Indien (IN). 

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2016/388.

Forordningen trådte i kraft den 19. marts 2016