Dato for udgivelse
10 Mar 2016 10:27
Til
Virksomheder beskæftiget med import og eksport
Sagsnummer
16-0332208
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Tariferingsforordninger vedrørende tegnetavle og LED-glitterlampe


Kommissionen har den 24 februar 2016 vedtaget gennemførselsforordning nr 2016/283 vedrørende tarifering af LED-glitterlampe under 3926 40 00.

Forordningen er offentliggjort i EU-Tidende L53 af 1 marts 2016 og træder i kraft 21 marts.

Kommissionen har den 25 februar 2016 vedtaget gennemførselsforordning nr 2016/302 vedrørende tarifering af tegnetavle til børn under 9503 00 95.

Forordningen er offentliggjort i EU-Tidende L58 af 4 marts 2016 og træder i kraft 24 marts.

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af den vedtagne foranstaltning. BTO'er, der påvirkes af den nye tariferingsforordning, kan dog fortsat benyttes i en periode på 3 måneder efter offentliggørelsen, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

Med venlig hilsen

Tariferingscentret


Henvendelse rettes til SKATs Kundecenter