Dato for udgivelse
01 Mar 2016 11:11
Til
Importører mv
Sagsnummer
12-0167270
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ophævelse af den endelige antidumpingtold på importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern og stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina, udvidet til også at omfatte importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern og stål afsendt fra Malaysia, uanset om varerne er angivet med oprindelse i Malaysia eller ej.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/278 offentliggjort i EU-tidende L 52 af 27. februar 2016 ophævet den endelige antidumpingtold på importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern og stål (toldtariffens pos. 7318 12 90, 7318 14 91, 7318 14 99, 7318 15 59, 7318 15 69, 7318 15 81, 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 og ex 7318 22 00) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN), udvidet til også at omfatte importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern og stål afsendt fra Malaysia (MY), uanset om varerne er angivet med oprindelse i Malaysia eller ej.

For så vidt angår ophævelse af antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2016/278.

Forordningen trådte i kraft den 28. februar 2016.