Dato for udgivelse
29 Feb 2016 10:16
Til
Importører mv
Sagsnummer
16-0151791
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
27.02.2016
2924 29 98 05       ----Aspartam (CAS RN 22839-47-0) 6,5%

Ændringen medtages til Rettelse nr. 2 (april 2016) som forventes udsendt ultimo marts 2016.