Dato for udgivelse
23 Feb 2016 10:05
Til
Importører mv
Sagsnummer
13-0081161
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Udvidelse af den endelige antidumping-/udligningstold på importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil  (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina, til at omfatte importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil  (dvs. celler) afsendt fra Malaysia og Taiwan, uanset om varen er angivet med oprindelse i Malaysia og Taiwan.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/184 offentliggjort i EU-tidende L 37 af 12. februar 2016 udvidet den endelige antidumpingtold, der indførtes ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1238/2013 på importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil  (dvs. celler)(toldtariffens pos. ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 og 8541 40 90) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN), til at omfatte importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil  (dvs. celler) afsendt fra Malaysia (MY) og Taiwan (TW), uanset om varen er angivet med oprindelse i Malaysia og Taiwan.

Toldmyndighederne er pålagt at ophøre med den registrering af importen, der blev indført ved artikel 2 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/833. Der vil på de angivelser, der er registreret i henhold til (EU) 2015/833 blive opkrævet antidumpingtold.

For så vidt angår udvidelse af antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2016/184.

Forordningen trådte i kraft den 13. februar 2016.

Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/184 offentliggjort i EU-tidende L 37 af 12. februar 2016 udvidet den endelige udligningstold, der indførtes ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1239/2013 på importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil  (dvs. celler)(toldtariffens pos. ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 og 8541 40 90) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN), til at omfatte importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil  (dvs. celler) afsendt fra Malaysia (MY) og Taiwan (TW), uanset om varen er angivet med oprindelse i Malaysia og Taiwan.

Toldmyndighederne er pålagt at ophøre med den registrering af importen, der blev indført ved artikel 2 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/832. Der vil på de angivelser, der er registreret i henhold til (EU) 2015/832 blive opkrævet udligningstold.

For så vidt angår udvidelse af udligningstold henvises til teksten i (EU) 2016/185.

Forordningen trådte i kraft den 13. februar 2016.