Dato for udgivelse
11 Jan 2016 09:22
Til
01-01-2017
Sagsnummer
16-0030948
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Indsendelse af blanket til anmodning om toldsuspension eller toldkontingent med virkning fra den 01.01.2017.


Det fremgår af Kommissionens vejledende meddelelse (2011/C 363/02) om autonome toldsuspensioner og toldkontingenter, at virksomheder i Fællesskabet kan indføre råvarer, halvfabrikata og i visse tilfælde færdige komponenter toldfrit eller til en reduceret told.

Hvad er betingelserne?

  • De indførte varer skal indgå i en produktion i Fællesskabet

  • Der må ikke være produktion af de pågældende råvarer m.v. eller af tilsvarende varer i EU

  • Der skal være tale om en forventet årlig toldbesparelse på mindst 15.000 Euro

Anmodning om toldsuspension eller toldkontingent skal afgives på blanketten, der er angivet i Kommissionens meddelelse i bilag I og II:

  • Første og anden del i bilag I sendes samlet i én fil

  • Tredje del i bilag I sendes i én fil

  • Bilag II sendes i én fil

Filerne til skal sendes i Wordformat og ansøgningen udfyldes på engelsk.

For at sikre en lettere gennemgang og behandling af ansøgningerne i Kommissionen, anmodes ansøgerne om at vedlægge alle relevante oplysninger og teknisk information/dokumentation vedrørende det ansøgte produkt.

Ansøgning om suspension af tolden, eventuelt i form af et toldkontingent, med virkning fra den 1. januar 2017 skal være Kommissionen i hænde senest den 15. marts 2016.

For at sikre rettidig fremsendelse til Kommissionen, bedes anmodninger indsendt til SKAT senest den 1. marts 2016.

Ansøgningen sendes via www.skat.dk - TastSelv, Told (import/eksport) - Toldsuspensioner/ kontingenter.

I Juridisk Vejledning, afsnit F.A.4, er der mere information om toldsuspensioner og toldkontingenter. Den seneste udgave af Juridisk Vejledning kan findes på SKAT.dk under punktet Jura.