Dato for udgivelse
11 Jan 2016 09:22
Til
01-01-2017
Sagsnummer
16-0030948
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Indsendelse af blanket til anmodning om toldsuspension eller toldkontingent med virkning fra den 01.01.2017.


Det fremgår af Kommissionens vejledende meddelelse (2011/C 363/02) om autonome toldsuspensioner og toldkontingenter, at virksomheder i Fællesskabet kan indføre råvarer, halvfabrikata og i visse tilfælde færdige komponenter toldfrit eller til en reduceret told.

Hvad er betingelserne?

  • De indførte varer skal indgå i en produktion i Fællesskabet

  • Der må ikke være produktion af de pågældende råvarer m.v. eller af tilsvarende varer i EU

  • Der skal være tale om en forventet årlig toldbesparelse på mindst 15.000 Euro

Anmodning om toldsuspension eller toldkontingent skal afgives på blanketten, der er angivet i Kommissionens meddelelse i bilag I og II:

  • Første og anden del i bilag I sendes samlet i én fil

  • Tredje del i bilag I sendes i én fil

  • Bilag II sendes i én fil

Filerne til skal sendes i Wordformat og ansøgningen udfyldes på engelsk.

For at sikre en lettere gennemgang og behandling af ansøgningerne i Kommissionen, anmodes ansøgerne om at vedlægge alle relevante oplysninger og teknisk information/dokumentation vedrørende det ansøgte produkt.

Ansøgning om suspension af tolden, eventuelt i form af et toldkontingent, med virkning fra den 1. januar 2017 skal være Kommissionen i hænde senest den 15. marts 2016.

For at sikre rettidig fremsendelse til Kommissionen, bedes anmodninger indsendt til SKAT senest den 1. marts 2016.

Ansøgningen sendes via www.skat.dk - TastSelv, Told (import/eksport) - Toldsuspensioner/ kontingenter.

I Juridisk Vejledning, afsnit F.A.4, er der mere information om toldsuspensioner og toldkontingenter. Den seneste udgave af Juridisk Vejledning kan findes på SKAT.dk under punktet Jura.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter