Bestemmelsen i SFL § 27 er udtømmende, og der kan derfor kun ske ekstraordinær genoptagelse, hvis betingelserne i SFL § 27 er opfyldt, og der ikke er indtrådt formueretlig forældelse i henhold til SFL § 34 a, stk. 4. Se A.A.8.2.2.1.3 og A.A.8.2.2.2.3

Det er således en betingelse for genoptagelse i henhold til SFL § 27, at en af betingelserne i SFL § 27, stk. 1, nr. 1 - 8 er opfyldt og reaktionsfristen i SFL § 27, stk. 2 er opfyldt, og der ikke er indtrådt forældelse. Vedrører ansættelsen en balancepost, er det derudover en betingelse, at SFL § 27, stk. 4 er opfyldt.

De enkelte bestemmelser i SFL § 27 gennemgås nedenfor. Hvis den enkelte bestemmelse kun kan anvendes på enten Skatteforvaltningens eller borgers initiativ fremgår det under den enkelte bestemmelse.