Dato for udgivelse
04 Jan 2016 10:30
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
16-0000922
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Tariferingsforordning vedr. en vare bestående af kød fra forskellige krebs- og bløddyr ("seafood mix").


Kommissionen har den 21. december 2015 vedtaget gennemførelsesforordningen nr. 2015/2455 vedrørende tarifering af en vare bestående af kød fra forskellige krebs- og bløddyr, der for størstedelens vedkommende er rå, under KN-kode 1605 54 00.

Forordningen er offentliggjort i EU-Tidende L339 af 24. december 2015 og træder i kraft den 13. januar 2016.

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af den vedtagne foranstaltning. BTO'er, der påvirkes af den nye tariferingsforordning, kan dog fortsat benyttes i en periode på 3 måneder efter offentliggørelsen, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

Med venlig hilsen

Tariferingscentret

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter