Dato for udgivelse
21 Dec 2015 14:10
SKM-nummer
SKM2015.791.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
13-0241117
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsgrundlag
Emneord
Erhvervsskoler, delvis momsfradragsret, taxametertilskud, vederlag
Resumé

SKAT udskyder virkningstidspunktet for praksisændringen i SKM2015.466.SKAT fra den 1. januar 2016 til den 1. juli 2016.

Hjemmel

LBK nr. 106 af 23. januar 2013 (momsloven)

Reference(r)

Momsloven § 27, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-2, afsnit D.A.11.4.2.2.4.3.


I styresignal SKM2015.466.SKAT ændres praksis for den momsmæssige behandling af taxametertilskud til erhvervsskoler med virkning fra den 1. januar 2016. Praksisændringen medfører, at tilskuddene skal medtages i nævneren i fradragsbrøken i medfør af momslovens § 38, stk. 1, ved opgørelsen af skolernes delvise fradragsret.

Da der udestår afklaring af konsekvenserne for andre undervisningsinstitutioner, udskydes virkningstidspunktet for praksisændringen til den 1. juli 2016.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter