Regel

Cykelbude, der er ansatte som lønmodtagere, kan foretage fradrag for befordring efter de almindelige regler. Det betyder i praksis, at de kan fortage fradrag for befordring for;

  • kørsel mellem hjem og arbejde efter LL § 9 C (privat kørsel)
  • kørsel mellem arbejdspladser/kunder efter LL § 9 B (erhvervsmæssig kørsel).

Det er en betingelse for fradrag, at de selv ejer den cykel, der anvendes.

Se også afsnit

Opgørelsen af den fradragsberettigede kørsel

I den samlede fradragsberettigede kørsel indgår:

  • Kørsel fra hjem til arbejdsplads/mødested om morgenen (arbejdsgivers adresse/mødested eller første kunde, hvis der køres direkte til kunden)
  • Kørsel til/fra kunder med leverance i løbet af dagen
  • Kørsel retur fra kunder eller mellem kunder, hvis man har flere leverancer med
  • Kørsel fra arbejdsgivers adresse/mødested (eller dagens sidste kunde, hvis man slutter der) hjem til bopælen.

Fradraget skal efter de almindelige regler om befordringsfradrag opgøres på grundlag af den samlede kørsel for den enkelte dag. Der kan således ikke gives faste, daglige fradrag baseret på en skønnet, gennemsnitlig kørsel pr. dag. Fradrag kan dog kun foretages for den del af befordringen pr. arbejdsdag, der overstiger 24 kilometer Se LL § 9 B, stk. 2.  

Skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig kørsel

Når der er tale om erhvervsmæssig kørsel, har arbejdsgiver mulighed for at udbetale skattefri befordringsgodtgørelse med satsen som gælder for kørsel på cykel. Se om betingelserne herfor i afsnit C.A.4.3.3.3. Det er bl.a. en betingelse, at lønmodtageren selv ejer den cykel, der benyttes.

Udbetales der skattefri godtgørelse for den erhvervsmæssige kørsel, kan der ikke samtidig tages befordringsfradrag for denne kørsel.