Indhold

Dette afsnit handler om de bestemmelser i spillelovgivningen, som giver Spillemyndigheden mulighed for at foretage tilsyn, herunder om virksomhedernes og andres pligt til at yde bistand ved gennemførsel af et sådant tilsyn. Se SPILL §§ 47-49

Bemærk

Tilsynsbestemmelserne skal ses i sammenhæng med de forvaltningsmæssige principper i retssikkerhedsloven om forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter. Retssikkerhedsloven regulerer den fremgangsmåde, der skal anvendes ved brug af tilsynsbeføjelserne i særlovgivningen, herunder bl.a. spilleloven.

Se også

  • Afsnit A.C.1 for en nærmere gennemgang af reglerne i retssikkerhedsloven vedrørende den fremgangsmåde, der skal anvendes ved brug af tilsynsbeføjelserne i særlovgivningen, herunder bl.a. spilleloven.
  • Afsnit A.C.2.4 om kontrol af afgifter af spil.