Indhold

I dette afsnit beskrives de enkelte regler og hovedregler ved opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater i restaurationer i Danmark.

Afsnittet indeholder:

  • Hovedregel.
  • Særlige kriterier.
  • Maksimalt antal spilleautomater.

Hovedregel

Når der opstilles og drives erhverv med gevinstgivende spilleautomater i restaurationer gælder de samme generelle kriterier, som ved udbud af spil i Danmark. Disse regler findes i SPILL kapitel 4.

Se også

  • Afsnit J.A.4 om de krav der gælder for ansøgere for at udbyde spil i Danmark.

Særlige kriterier

Gevinstgivende spilleautomater kan kun opstilles i restaurationer med alkoholbevilling.

Se SPILL § 19, stk. 1.

Kopi af alkoholbevillingen skal vedlægges ansøgningen om opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater i restaurationen.

En tilladelse til opstilling og drift af spilleautomater i en restauration følger restaurationens alkoholbevilling og kan ikke løbe længere end alkoholbevillingen.

Hvis der søges om tilladelse til opstilling og drift af spilleautomater i en restauration med en midlertidig alkoholbevilling, udsteder Spillemyndigheden en tilladelse med gyldighed i et år.

Hvis en tilladelsesindehaver ønsker at fortsætte med opstilling og drift af spilleautomater i en restauration, hvor der har været ejerskifte, skal der indsendes en ny ansøgning om opstilling og drift af spilleautomater til Spillemyndigheden. Ansøgningen skal vedlægges en kopi af alkoholbevillingen for restaurationen.

Tilladelsesindehaver skal orientere Spillemyndigheden, hvis alkoholbevillingen er bortfaldet eller er inddraget. Da tilladelsen følger alkoholbevillingen, må der ikke længere opstilles og drives spilleautomater i restaurationen. Endvidere skal Spillemyndigheden have meddelelse, hvis restaurationen skifter navn.

Bemærk

En tilladelse til opstilling og drift af spilleautomater i en restauration bortfalder, hvis restaurationens alkoholbevilling inddrages eller bortfalder. Tilladelsesindehaveren skal give Spillemyndigheden meddelelse, hvis alkoholbevillingen er inddraget eller bortfaldet.

Se SPILL § 45, stk. 3.

Maksimalt antal spilleautomater

Der må maksimalt opstilles tre gevinstgivende spilleautomater i restaurationer med alkoholbevilling.

Se SPILL § 19, stk. 2.

Se også

  • Afsnit J.A.12.2 om krav til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater