Dato for udgivelse
20 Dec 2013 11:10
SKM-nummer
SKM2013.907.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
13-5907965
Dokument type
SKAT-meddelelse
Emneord
Rentesats, restskat, overskydende skat, procenttillæg, procentgodtgørelse
Resumé

Rentesatser til beregning af renter og procenttillæg af restskat samt procentgodtgørelse på overskydende skat fastsættes hvert år i december. Nu er rentesatserne fastsat for indkomståret 2013.

Satserne følger af lovforslag 2013/1 LF 95 som vedtaget den 19. december 2013. SKATs tidligere offentliggørelse af satserne i SKM2013.837.SKAT bortfalder derfor.

 

Reference(r)

Opkrævningsloven § 7, stk. 2.
Kildeskatteloven § 59, stk. 1, 2. pkt.
Kildeskatteloven § 61, stk. 2, 2. pkt.
Kildeskatteloven § 62, stk. 2, 2. pkt.
Lovforslag 2013/1 LF 95 som vedtaget den 19. december 2013.

Henvisning

Årsopgørelsen

Redaktionelle noter

Denne erstatter SKM2013.837.SKAT


Rentesatser for dag-til-dag rente og procenttillæg af restskat, samt til procentgodtgørelse på overskydende skat for 2013:

  • Renten for dag-til-dag rente for indkomståret 2013 udgør 3,0 procent i henhold til kildeskatteloven § 59 stk. 1, 2. pkt.
  • Renten for procenttillæg på restskat for indkomståret 2013 udgør 5,0 procent i henhold til kildeskatteloven § 61 stk. 2, 2. pkt.
  • Renten for procentgodtgørelse på overskydende skat for indkomståret 2013 udgør 0,5 procent i henhold til kildeskatteloven § 62 stk. 2, 2. pkt.

Satserne følger af lovforslag 2013/1 LF 95 som vedtaget den 19. december 2013. SKATs tidligere offentliggørelse af satserne i SKM2013.837.SKAT bortfalder derfor.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter