Dato for udgivelse
28 Oct 2013 14:40
SKM-nummer
SKM2013.746.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
13-5184417
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Pensionsafkastbeskatning (PAL)
Emneord
7-månedersrenten, 3-månedersrenten, pensionsafkastbeskatning, obligationsrente
Resumé

Den gennemsnitlige effektive obligationsrente for indkomståret 2014 (3-månedersrenten) efter pensionsafkastbeskatningslovens § 27, stk. 5, er beregnet til 4,2 pct.

Hjemmel

 

Reference(r)

Pensionsafkastbeskatningsloven § 27, stk. 5

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2013-2, afsnit C.G.


I medfør af § 27, stk. 5, i lov nr. 1535 af 19. december 2007 om pensionsafkastbeskatning (pensionsafkastbeskatningsloven) med senere ændringer er 3-månedersrenten for indkomståret 2014 beregnet til 4,2 pct.

Det bemærkes, at ny opgørelsesmetode for rentesatsen fra og med indkomståret 2014 følger af § 15, nr. 8, jf. § 25, stk. 13, i lov nr. 1354 af 21. december 2012.