Dato for udgivelse
08 Oct 2013 12:15
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Sep 2013 14:53
SKM-nummer
SKM2013.707.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-0203105
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Handel med udlandet og betalingspligtige personer
Emneord
Moms - Leveringssted - Betalingspligt
Resumé

Denne er den samme som SKM2013.708.SR

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 4, nr. 1

Reference(r)

Momsloven § 14, stk. 1, nr. 3, og
Momsloven § 46, stk. 1, nr. 2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit D.A.6.1.5.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit D.A.13.2.2.2.


Denne er den samme som SKM2013.708.SR